Baked Alaska                                                            2023年7月                         Facebook/IG

 


在郵輪上扒房的餐單赫然見到甜品有Baked Alaska (記得以前依達小說好像譯作火熖雪山),馬上不作他選落柯打。


flame-1.jpg


它是兒時難得有機會嘗到的高檔甜品,其實就是將雪糕包在忌廉蛋糕內,最大賣點是端上枱時侍應將酒精淋在蛋糕面再點火,製造出有十多秒火熖熊熊燃燒的效果,小孩子自然看得雀躍無比。近似這張我在google 找到的照片那樣。


flame-2.jpg


現時甜品研發得日益精緻,Baked Alaska 早已給比下來讓位給後浪。今次這個「改良版」再不復見最高潮的火熖環節(可能是怕出意外弄傷給客人告到乜褲),還原不到記憶中的畫面,未免失望。
上一篇:2022 真的很難信下去

下一篇:返回列表